Právna forma organizácie: občianske združenie
Sídlo: Skalická 1, 831 01 Bratislava
Dátum vzniku organizácie: 7.12.2004
IČO: 30796547
Číslo účtu žiadateľa: 2682906959/0200

Ciele organizácie

Cieľom OZ je napomáhať identifikácii intelektovo nadaných, poskytovanie odbornej konzultačnej činnosti pre rodičov, pedagógov, deti, ako aj príprava kvalifikovaných učiteľov i učebných materiálov s využitím výsledkov výskumov i najnovších poznatkov. Preferovanými formami realizácie aktivít sú odborné podujatia, konferencie, workshopy.

Činnosť organizácie

Kontakty

PhDr. Ľubica Vranková, lubicavrankova@centrum.sk, 0903 221 017

Mgr. Erika Štiefelová, erikastiefelova@yahoo.com, 0948 012 900